مشاور مدیریت

دکتر یاشا سازمند کارمند گوگل بهترین مشاور دیجیتال مارکتینگ ایران بهترین مشاور کسب و کار ایران یاشا سازمند

آیا گوگل کارمند ایرانی استخدام می کند؟ یاشا سازمند کارمند ایرانی اسبق گوگل

یاشا سازمند کارمند گوگل یاشا سازمند کارمند گوگل: یاشا سازمند از استخدام در گوگل می گوید. آیا گوگل کارمند ایرانی استخدام می کند؟ خیر به دلیل تحریم های ایالات متحده، گوگل کارمند ایرانی استخدام نمی کند و این امر سال ها است که پا بر جاست. یاشا سازمند در سال 2014 برای گوگل در مالزی…

اطلاعات
بهترین مشاور کسب و کار ایران دنیا تهران گروه بین المللی مشاوره کسب و کار سازمند - یاشا سازمند

مشاوره کسب و کار رایگان

مشاوره کسب و کار رایگان مشاوره کسب و کار رایگان فقط یک تبلیغات است که از طرف برخی از افراد یا مجموعه ها در دنیا بیان میشود. هیچ چیز رایگان نیست مگر در مواردی که افرادی متخصص از سر دلسوزی یا اهداف بشر دوستانه و خیر خواهانه و با یا با دلایل خاص مانند فامیلی…

اطلاعات