انواع مشاوره کسب و کار

انواع مشاوره کسب و کار

کسب و کارها و فعالیت‌های مختلف مخصوصا فعالیت‌های نوپا بدون استفاده از مشاوره به موفقیت نمی‌رسند. هر کسب و کاری در طی فعالیت خود با چالش‌های مختلفی روبرو می‌شود که برای حل آن‌ها به مشاوره نیاز دارند. ‌مشاوره کسب‌وکار انواع مختلفی دارد که هر کدام نقش متفاوتی در حوزه‌های مختلف دارند. در این مقاله انواع…