دکتر یاشا سازمند کارمند گوگل بهترین مشاور دیجیتال مارکتینگ ایران بهترین مشاور کسب و کار ایران یاشا سازمند

آیا گوگل کارمند ایرانی استخدام می کند؟ یاشا سازمند کارمند ایرانی اسبق گوگل

یاشا سازمند کارمند گوگل یاشا سازمند کارمند گوگل: یاشا سازمند از استخدام در گوگل می گوید. آیا گوگل کارمند ایرانی استخدام می کند؟ خیر به دلیل تحریم های ایالات متحده، گوگل کارمند ایرانی استخدام نمی کند و این امر سال ها است که پا بر جاست. یاشا سازمند در سال 2014 برای گوگل در مالزی…